Hoe zorg je ervoor dat mensen je onthouden?

Een succesvol persoon is iemand die zijn karakter kan omzetten in een merk, terwijl hij toch trouw blijft aan wie hij is. Mensen zullen je beter onthouden als je opvalt in de massa.
Zorg ervoor dat je contactgegevens direct deelt op het moment dat je elkaar ontmoet. Om elkaar niet meer uit het oog te verliezen.

Een revolutionaire manier om contact te leggen met prospect’s en mensen die je onverwachts tegenkomt – het digitale visitekaartje!
Bewaar al je contactgegevens op één plek en deel het snel en gemakkelijk in een fractie van een seconde. Niet meer in je portemonnee rommelen om je kaartje te vinden .

Bridged Digital Business Card maakt netwerken gemakkelijker, sneller en efficiënter. Met één kaart. Je prospect-gegevens kunnen direct in je CRM-systeem worden verzameld.

Met traditionele visitekaartjes is er geen manier om na te gaan of een prospect interesse in je dienstverlening hadden, tenzij de persoon contact met jou opnam. Hebben ze je kaartje weggegooid of geprobeerd je veel later contacten? Je zult het niet weten.

Maar met een digitaal visitekaartje kun je nagaan of uw prospect ermee bezig is geweest. Of ze re-targeten op Linkedin, Google, met nieuwsbrieven, als hij de gewenste actie nog niet heeft ondernomen.- ga voor digitaal en bespaar tijd en energie!

Vele organisaties waren je voor. DM mij voor de mogelijkheden voor jou en al je collega’s.

#DigitalBusinessCard#Networking#BusinessCard#ESG
#Netwerken#Connect

How do you make people remember you?

A successful person is one who can turn their character into a brand, while still staying true to who they are. And others will remember you better if you stand out in the crowd.

So make sure you share your contact information right then and there.

Meet a revolutionary way to connect with prospects or people you meet unexpectedly – the digital business card!

Keep all your contact information in one place and share it quickly and easily in a split second. No more rummaging in your wallet to find your card .

Bridged Digital Business Card makes networking easier, faster and more efficient. With one card. Your prospect data can be collected directly into your CRM system.

With traditional business cards, there is no way to verify if a prospect was interested in your service unless the person contacted you. Did they throw away your card or try to email you but couldn’t reach you? You won’t know.

But with a digital business card, you can find out if your prospect engaged with it. Or re-target them on Linkedin, Google, with newsletters, if he has not yet taken the desired action.- go digital and save time and energy!

Many organizations were before you. DM me for the possibilities for you and all your colleagues.

#DigitalBusinessCard#Networking#BusinessCard#ESG

#Networking#Connect